Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Секретаријата за општу управу и друштвене дјелатности

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Секретаријата за општу управу и друштвене дјелатности

На сајту општине Плужине и у просторији грађанског бироа у приземљу административне зграде општине, можете извршити увид у Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Секретаријату за општу управу и друштвене дјелатности, до 02.03.2019. године.
 
Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на сајту општине (02.03.2019. године).
 
У прилогу можете видјети обавјештење и Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Секретаријату за општу управу и друштвене дјелатности.
 
Прилог: