Правилник о унутрашњој организацији и систематитизацији радних мјеста Службе заштите општине Плужине

Правилник о унутрашњој организацији и систематитизацији радних мјеста Службе заштите општине Плужине

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е
 
На сајту општине Плужине и огласној табли у приземљу административне зграде Општине, објављен је Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Службе заштите општине Плужине.
 
Правилник је истакнут на огласној табли у приземљу административне зграде Општине и објављен на сајту општине Плужине до 27.02.2019. године.
 
Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на сајту Општине и огласној табли (27.02.2019. године).
 
У прилогу можете видјети обавјештење и Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Службе заштите општине Плужине
 
Прилог: