Извјештаји о раду

Извјештаји о раду

“Предсједник Општине подноси скупштини годишњи извјештај о свом раду и раду органа и служби из члана 69 овог Закона до 31. марта текуће године за претходну годину.” (члан 58 став 1 тачка 12 Закона о локалној самоуправи (“Сл.лист ЦГ” број 2/18, 34/19 и 38/20)