Програм привремених објеката за подручје општине Плужине

Програм привремених објеката за подручје општине Плужине

На основу члана 116 Закона о планирању простора и изградњи објеката (“Службени лист ЦГ”, бр.64/17, 044/18 и 063/18) и Правилника о ближим условима за постављање односно грађење привремених објеката, уређаја и опреме (“Сл. лист ЦГ”, бр. 43/18 и 076/18), Општина Плужине припрема израду Програма привремених објеката за подручје општине за период од 2019.године до 2024.године.
 
Предмет Програма привремених објеката ће бити локације и основни услови обликовања, постављања и коришћења, по намјени следећих групација објеката:

– за туризам и угоститељство;
– за трговину и услуге;
– за организацију догађаја;
– за рекламирање, оглашавање и пружање информација;
– за спорт и рекреацију;
– за потребе уређених купалишта;
– за потребе управљања заштићеним подручјем;
– за комуналне услуге и инфраструктуру;
– за експлоатацију природних сировина, складиштење и производњу; 
– за водени саобраћај.
 
Позивамо власнике привремених објеката и све заинтересоване кориснике простора да своје захтјеве у вези постојећих и потенцијалних нових привремених објеката доставе Секретаријату локалне управе или на емаил адресу opstauprava@pluzine.me, попуњавањем Упитника за израду програма привремених објеката на територији општине Плужине.
 
Прилог:
Информативне категорије