Програм јавне расправе – локални Акциони план за младе

Програм јавне расправе - локални Акциони план за младе

Поштовани грађани!


Нацрт локалног Акционог плана за младе за 2020.-2021. годину, ставља се на јавну расправу у трајању од 15 дана, почев од 22.11.2019. године, закључно са 06.12.2019. године.

ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

Нацрт локалног Акционог плана за младе за 2020.-2021. годину, доступан је грађанима у библиотеци Центра за културу, сваког радног дана, у периоду од 08 до 14 часова, закључно са даном окончања јавне расправе 06.12.2019. године, као и на сајту Општине, www.pluzine.me.
 
Јавна расправа одржаће се кроз електронску, писану и усмену форму.
 
Јавна расправа у електронској форми организује се путем достављања електронских примједби, предлога и сугестија грађана и других учесника на е-маил адресу: opstauprava@pluzine.me у току трајања периода предвиђеног за јавну расправу.
 
Јавна расправа у писаној форми организује се достављањем писаних примједби, предлога и сугестија грађана и других заинтересованих учесника на адресу: Општина Плужине, Секретаријат за општу управу и друштвене дјелатности, 81435 Плужине или непосредно на архиву у згради Општине, закључно са даном окончања јавне расправе.
 
Јавна расправа у усменој форми организује се одржавањем централне јавне расправе, у ТВ салону Центра за културу у Плужинама, дана 06.12.2019. године, са почетком у 11 часова.
 
Прилог:
Информативне категорије