Програм јавне расправе – план буџета општине Плужине за 2020. годину

Програм јавне расправе - план буџета општине Плужине за 2020. годину

Поштовани грађани!

Нацрт Одлуке о плану Буџета општине Плужине за 2020. годину, ставља се на јавну расправу у трајању од 15 дана, почев од 18.11.2019. године, закључно са 03.12.2019. године.

ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

Нацрт Одлуке о плану Буџета општине Плужине за 2020. годину, доступан је грађанима у библиотеци Центра за културу, сваког радног дана, у периоду од 08 до 14 часова, закључно са даном окончања јавне расправе – 03.12.2019. године (уторак), као и на сајту Општине, www.pluzine.me.

Јавна расправа одржаће се кроз електронску, писану и усмену форму.
 
Јавна расправа у електронској форми организује се путем достављања електронских примједби, предлога и сугестија грађана и других учесника на е-маил адресу: finansije@pluzine.me у току трајања периода предвиђеног за јавну расправу.
 
Јавна расправа у писаној форми организује се достављањем писаних примједби, предлога и сугестија грађана и других заинтересованих учесника на адресу: Општина Плужине, Секретаријат за финансије, економију и локалне јавне приходе, 81435 Плужине или непосредно на архиву у згради Општине, закључно са даном окончања јавне расправе.
 
Јавна расправа у усменој форми организује се одржавањем централне јавне расправе, у ТВ салону Центра за културу у Плужинама, дана 03.12.2019. године, са почетком у 10 часова.
 
Предсједник Општине и Секретаријат за финансије, економију и локалне јавне приходе ће размотрити примједбе, предлоге и сугестије учесника јавне расправе на Нацрт Одлуке о плану Буџета општине Плужине за 2020. годину.
 
Прилог: