Пројекат “Подизање свијести о вриједностима и значају здравља и заштићених подручја”

Пројекат "Подизање свијести о вриједностима и значају здравља и заштићених подручја"

Парк природе “Пива” је заједно са својим партнерима Јавним предузећем за управљање морским добром Црне Горе и Образовним Центром Плужине аплицирао на конкурсу Програма грантова за заштићена подручја са пројектом “Подизање свијести о вриједностима и значају  здравља и заштићених подручја”. Пројекат је позитивно оцијењен и закључен је Уговор о донацији са НВО Парковима Динарида – Мрежа заштићених подручја Динарида. Трајање пројекта је 6 (шест) мјесеци. Почетак реализације пројекта је мај 2021.године. Укупна вриједност пројекта је 9.951,00 €. 
     Општи циљ пројекта је побољшање сарадње са едукативним институцијама и локалном заједницом кроз побољшану и бољу интеракцију увођењем новог туристичког производа. Специфични циљеви пројекта су:
• Подизање нивоа свијести локалне заједнице, дјеце и туриста о значају и вриједностима здравља и заштићених подручја кроз развој едукативно спортске – пјешачке стазе Здравља;
• Ниво сарадње између Парка природе “Пива” и Образовног Центра Плужине побољшан кроз организацију радионице за дјецу о вриједностима и значају природе и очувања здравља;
• Ниво сарадње између Парка природе “Пива” и Јавног предузећа за управљање морским добром Црне Горе – управљача посебног резервата “Тиватска солила” побољшан кроз организацију презентације кружне едукативно-спортске стазе Здравља и организацију Базар догађаја и крос такмичења за дјецу Основне школе “Бранко Бринић” из Радовића.
Једна од кључних активности пројекта је изградња спортско-пјешачке стазе Здравља која ће бити посвећена управо здрављу са садржајем који на истој планирамо да поставимо, а која ће имати ефекта на развој свијести код становништва колико је значајно бити активан (одмориште са клупама и столом, информативно-едукативне табле, клупе, табле са вјежбама, табле са подацима о пружаоцима туристичких и угоститељских услуга који се налазе у близини Стазе, инфо табле на Брајевом писму, клацкалице, љуљашке). Стаза Здравља ће бити прва таква стаза у Плужинама и примјер добре праксе за остала заштићена подручја. С обзиром да је стаза посвећена здрављу, на један нови начин покушаћемо да анимирамо кориснике да поред саме шетње раде и одређене вјежбе како би и сама активност била потпунија, а сам корисник задовољнији. На самој стази ће на одређеним мјестима, цијелом дужином, бити постављени знакови са вјежбама које би требало на тим мјестима да се ураде. Знак ће се састојати од слике која показује на који начин се ради вјежба, текстуалним описом исте, као и за шта та вјежба користи. Обзиром да стаза има широку употребу биће прилагођена свима, односно онима са слабијом кондицијом, као и онима који су у бољој физичкој кондицији. Корисници Стазе ће бити и дјеца па је пројектом предвиђен да се направи кутак за игру прављењем и постаљањем љуљашки и клацкалица. 
        Почетак Стазе ће бити у кањону ријеке Сушице, у селу Недајно, на мјесту са најљепшим видиковцима. Стаза од Недајног ће ићи кроз шумски комплекс Милогора. Људи са бољом физичком кондицијом ће користити Стазу која иде на врх Милогоре (Љељењак), а за особе са слабијом кондицијом стаза се спушта кроз кањон и враћа на почетну локацију. 
Након изградње Стазе организоваћемо промоцију стазе за дјецу из Образовног Центра и за запослене у Јавном предузећу за управљање морским добром и на тај начин наставити успјешну сарадњу, размјеном искустава и добре праксе. 
Побољшање сарадње са управљачем посебног резервата природе “Тиватска солила” настављамо и кроз организацију Базар догађаја и кроса у Тивту – Радовићима на ком ће бити присутни и запослени из Парка природе “Пива” и пружаоци туристичких и угоститељских услуга који се налазе у близини Стазе,  и на тај начин ће се представити стаза Здравља као прва таква стаза.
 
          Програм грантова за заштићена подручја спроводи се у оквиру Програма «Заштићена подручја за природу и људе II, 2019-2022» који имплементира WWФ Адриа у партнерству са Парковима Динарида – мрежом заштићених подручја Динарида и другим партнерима из региона Динарског лука. Програм финансира Сида- Шведска агенција за међународни развој и сарадњу.
Информативне категорије