Реализација програма ,, Помоћ у кући одраслом и старом лицу са инвалидитетом”

Реализација програма ,, Помоћ у кући одраслом и старом лицу са инвалидитетом"

Општина Плужине у сарадњи са Црвеним Крстом Црне Горе и ЈУ Центар за социјални рад за општине Никшић, Плужине и Шавник реализоваће програм „Помоћ у кући одраслом и старом лицу са инвалидитетом“.

У 2020. години Црвени крст Црне Горе као лиценцирани пружалац услуга у области социјалне заштите преузео је обавезу имплементације овог програма на подручју 15 црногорских општина, међу којима је и општина Плужине. Пружање ове врсте услуге наставља се и у овој години.

С обзиром, да од ове године дио средстава обезбјеђује ресорно Министарство, а дио обезбјеђују корисници Програма, Општина Плужине ће у циљу помоћи овим лицима финансирати трошкове партиципације за укупно 25 корисника услуга. Средства која се обезбјеђују на мјесечном нову за ову услугу износе укупно 321,90 €.

Општина Плужине и Црвени крст Црне Горе (ЦКЦГ) закључили су Уговор о сарадњи на спровођењу програма “Помоћ у кући одраслом и старом лицу са инвалидитетом”. Уговором је предвиђено да Општина сноси трошкове учешћа у програму за 25 корисника из Плужина, а према рјешењима која је доноси надлежни Центар за социјални рад.

Општина, Програм на локалном нивоу реализује са Општинском организацијом Црвеног крста од 01. априла 2021. године. Помоћ у оквиру овог програма пружа се кроз редовне посјете које обављају геронтодомаћице и обухвата набавку хране, помоћ при припреми оброка и храњењу, помоћ при кретању, помоћ при одржавању личне и хигијене простора, помоћ при гријању простора, помоћ приликом набавке штампе и књига и плаћања мјесечних рачуна, посредовање у обезбјеђивању различитих врста услуга за одржавање стана и уређаја за домаћинство, набавку љекова и одвођење на љекарске прегледе. Услуге геронтодомаћица су од великог значаја за старија лица и доприносе њиховом бољем и квалитетнијем животу.

Општина Плужине, у оквиру својих надлежности брине о старијој популацији и наставља са добром праксом помоћи најугроженијим категоријама становништва.