Радно вријеме

Радно вријеме

Извод из Упутства о радном времену и раду у службеним просторијама органа локалне управе општине Плужине број: 018/041/01- 1207 од 02.11.2020. године
II Радно вријеме
Члан 3

РАДНО ВРИЈЕМЕ запослених у органима локалне управе одређује се од 07,00 часова до 15,00 часова, сваког радног дана.
Зграда Општине отворена је сваким радним даном 15 минута прије почетка радног времена.
По потреби, у складу са одобрењем старјешине органа пословна зграда може бити отворена и у друго вријеме.

Члан 4

РАД СА СТРАНКАМА је од 10,00 часова до 14,00 часова сваког радног дана.
Странка прије 10,00 часова може ући у службене просторије само уз писани позив органа или изричито одобрење старјешине органа гдје иде, о чему портир води евиденцију.
Изузетак од става 1 је РАД СА СТРАНКАМА БИРОА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ, који ради са странкама од 07,00 часова до 14,30 часова сваког радног дана, осим у вријеме паузе.

Члан 5

ПРИЈЕМ ГРАЂАНА КОД ПРЕДСЈЕДНИКА ОПШТИНЕ сриједом и четвртком од 10,00 часова до 12,00 часова.
Грађани који желе пријем код предсједника Општине траже пријем на бр.тел. 040/271-103.

Члан 6

ПАУЗА службеника и намјештеника користи се од 09,00 часова до 09,30 часова.