Слободан приступ информацијама

Предсједник

Слободан приступ информацијама 2022. година 2021. година 2020. година 2019. година 2022. година Водич за приступ информацијама за 2022. годину...

Детаљније >

Главни администратор

Слободан приступ информацијама 2022. година 2021. година 2020. година 2019. година 2022. година Водич за слободан приступ информацијама Информације у...

Детаљније >

Скупштина Општине

Слободан приступ информацијама 2022. година 2021. година 2020. година 2019. година 2022. година Водич за приступ информацијама за 2022. годину...

Детаљније >

Секретаријат за финансије, економију и локалне јавне приходе

Слободан приступ информацијама 2024. година 2023. година 2022. година 2021. година 2020. година 2019. година Водич за слободан приступ информацијама...

Детаљније >

Секретаријат за општу управу и друштвене дјелатности

Слободан приступ информацијама 2022. година 2021. година 2020. година 2019. година 2022. година Водич за слободан приступ информацијама Информације у...

Детаљније >

Комунална полиција и инспекцијска служба

Слободан приступ информацијама 2024. година 2022. година 2021. година 2020. година 2019. година Водич за слободан приступ информацијама за 2024....

Детаљније >

Служба заштите и спашавања

Слободан приступ информацијама Информације у посједу Службе заштите и спашавања налазе се у информацијама у посједу Предсједника општине ПлужинеИнформације можете...

Детаљније >

Слободан приступ информацијама 15/16/17/18

Документа Слободан приступ информацијама 2015 Слободан приступ информацијама 2016 Слободан приступ информацијама 2017 Слободан приступ информацијама 2018

Детаљније >

Водичи за приступ информацијама претходних година.

Документа 2022. година 2021. година 2020. година 2019. година 2022. година Предсједника Главног администратора Скупштине Oпштине Секретаријата за финансије, економију...

Детаљније >
Документа и линкови

Зараде локалних функционера општине Плужине – на линку: https://portal.antikorupcija.me:9343/acamPublic/imovinaFunkcioneraSearch.htm

Овлашћена лица за поступање по захтјевима за слободним приступом информацијама за:
 

ПРЕДСЈЕДНИКА

ГЛАВНОГ АДМИНИСТРАТОРА

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ, ЕКОНОМИЈУ И ЛОКАЛНЕ ЈАВНЕ ПРИХОДЕ

СЛУЖБУ ЗАШТИТЕ И СПАШАВАЊА

Данило Тодоровић, самостални савјетник II за евиденцију непокретности, управљање имовином и информациону основу комуналних послова

Дондић Миливоје, виши савјетник III за послове екологије и заштите животне средине, замјеник

е-маил: finansije@pluzine.me

 
 

СКУПШТИНУ ОПШТИНЕ ПЛУЖИНЕ

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

КОМУНАЛНУ ПОЛИЦИЈУ И ИНСПЕКЦИЈСКУ СЛУЖБУ

Милена Бујишић, вишa савјетница III

Јована Ћаласан, виша савјетница III, замјеник

е-маил: opstauprava@pluzine.me