Служба заштите и спашавања

Слободан приступ информацијама

Информације у посједу Службе заштите и спашавања налазе се у информацијама у посједу Предсједника општине Плужине

Информације можете пронаћи путем следећег линка