Иницијативе, Збор грађана

Иницијативе, Збор грађана

Грађанска иницијатива да се изврши Анекс Уговора број 10-0014661 од 13.12.2010. године потписан између Електропривреде Црне Горе АД Никшић и општине Плужине о реализацији преосталих обавеза ЕПЦГ према општини Плужине