Уз подршку Европске уније настављен рад на унапређењу безбједности туристичких локација у општинама Плужине и Фоча

Уз подршку Европске уније настављен рад на унапређењу безбједности туристичких локација у општинама Плужине и Фоча

Општине Плужине (Црна Гора) и Фоча (БиХ) су у понедељак 21.12.2020. године, у оквиру пројекта ”Туризам, Адреналин и Рафтинг Авантура (Т.А.Р.А)” подржаног од стране Европске уније, организовале четврти по реду координациони састанак за припаднике својих служби спашавања (цивилне заштите, полиције, здравствених установа, ватрогасних служби и удружења, служби заштите и спашавања, ГСС-а). На састанку се дискутовало о начинима потраге и спашавања на планинама, као и начинима потраге и спашавања на бијелим водама (дивљим водама) и кањонима.
 
Уз представљање примјера позитивне и негативне праксе спашавања на територији двије државе представници служби спашавања су упознати и са филозофијом спашавања, обуком коју је неопходно проћи да би се постао спасилац, приоритетима и фазама спашавања те процјеном околине ситуације. Учесницима састанка представљена је лична опрема неопходна за спасиоца на дивљим водама а имали су прилику да погледају фотографије и видео снимке о поступању у случају потраге и спашавања на брзим водама.  
 
Координациони састанак се одржао у просторијама Центра за културу и информисање у Фочи, док су учесници из Плужина састанак пратили путем видео линка.
 
ENG

With the support of the European Union, the municipalities of Plužine and Foča continued work on improving the safety of tourist locations

On Monday, December 21, 2020 the municipalities of Plužine (Montenegro) and Foča (BiH) organized the fourth coordination meeting for members of their rescue services (civil protection, police, health facilities, fire services and associations, protection services and rescue, GSS) within the project “Tourism, Adrenaline and Rafting Adventure (TARA)” which is supported by the European Union. The meeting discussed ways to search and rescue in the mountains, as well as ways to search and rescue in white waters (wild waters) and canyons.

In addition to presenting examples of positive and negative rescue practices in the territory of the two countries, representatives of rescue services were introduced to the philosophy of rescue, the training necessary to become a rescuer, priorities and stages of rescue and environmental assessment. The participants of the meeting were presented with the personal equipment necessary for a lifeguard on wild waters, and they had the opportunity to look at photos and videos on the procedure in case of search and rescue on fast waters.

The coordination meeting was held in the premises of the Center for Culture and Information in Foča, while the participants from Plužine followed the meeting via a video link.