ЦЕДИС – сервисне информације за петак 10.децембар

ЦЕДИС - сервисне информације за петак 10.децембар

Због планираних радова на мрежи, у петак 10. децембра, без напајања електричном енергијом ће остати:
 

– у термину од 8:00 до 15:00 сати: Столац, Смријечно, Муратовица, Забрђе, Корлати, Ковачи, Орах, Лисина, Милошевићи, Суводо, Брљево, Стабна, Јасен, Стубица, Зуква, Криводо, Подмрамор, Милетићи и Равно