Јавна расправа – нацрт детаљног просторног плана за простор вишенамјенске акумулације на ријеци Комарници

Јавна расправа - нацрт детаљног просторног плана за простор вишенамјенске акумулације на ријеци Комарници

Јавна расправа о нацрту детаљног просторног плана за простор вишенамјенске акумулације на ријеци Комарници и нацрту извјештаја о стратешкој процјени утицаја на животну средину
 
Јавна расправа о Нацрту Детаљног просторног плана за простор вишенамјенске акумулације на ријеци Комарници и Нацрту Извјештаја о стратешкој процјени утицаја на животну средину, одржаће се у организацији Министарства одрживог развоја и туризма у периоду од 06.11.2019.године до 17.12.2019.године.

Предлози, сугестије и коментари могу се достављати путем е-маил-а: javna.rasprava@mrt.gov.me или директно на архиву Министарства одрживог развоја и туризма, IV пролетерске 19, Подгорица, закључно са 17.12.2019. године.
 
Министарство ће у сарадњи са општинама Плужине и Шавник, организовати јавну презентацију Нацрта Детаљног просторног плана за простор вишенамјенске акумулације на ријеци Комарници, и то:

– 28.11.2019. године, од 12-14 часова у сали Центра за културу Општине Плужине и 
– 02.12.2019. године, од 12-14 часова у сали Скупштине Општине Шавник. 

Нацрт планског документа и Нацрт Извјештаја о стратешкој процјени утицаја на животну средину доступни су на сајту Министарства одрживог развоја и туризма: www.mrt.gov.me/rubrike/javna_rasprava