Јавна расправа – нацрт Програма привремених објеката

Јавна расправа - нацрт Програма привремених објеката

ПОШТОВАНИ ГРАЂАНИ,

Нацрт Програма привремених објеката на територији општине Плужине до 2025 године, ставља се на јавну расправу у трајању од 15 дана, почев од 24.09.2019. године, закључно са 09.10.2019. године.

Увид у нацрт Програма привремених објеката на територији општине Плужине до 2025. године, може се извршити у току трајања јавне расправе, сваког радног дана од 10:00 до 13:00 часова у канцеларији Одељења за урбанизам и грађевинарство ( зграда Општине, канцеларија бр. 8), закључно са даном окончања јавне расправе 09.10.2019. године, као и на сајту Општине www.pluzine.me.

Јавна расправа одржаће се кроз електронску, писану и усмену форму.

Јавна расправа у електронској форми организује се путем достављања електронских примједби, сугестија и предлога грађана и других учесника на е-маил адресу: opstauprava@pluzine.me током трајања периода предвиђеног за јавну расправу.

Јавна расправа у писаној форми организује се достављањем писаних примједби, сугестија и предлога грађана и друге заинтересоване јавности на адресу: Секретаријат за општу управу и друштвене дјелатности-Одељење за урбанизам и грађевинарство, општина Плужине, 81435 Плужине, или непосредно на архиву у згради Општине, закључно са даном окочања јавне расправе.

Јавна расправа у усменој форми организује се одржавањем централне јавне расправе у ТВ салону Центра за културу у Плужинама, дана 09.10.2019. године са почетком у 11:00 часова.

Предсједник општине, Секретаријат за општу управу и друштвене дјелатности-Одељење за урбанизам и грађевинарство и обрађивач нацрта Програма привремених објеката на територији општине Плужине до 2025. године – „ЕУРО ПРОЈЕКТ“ д.о.о. Подгорица, размотриће све примједбе, предлоге и сугестије на предметни Прогам.

Прилог: