Јавна расправа о Предлогу Одлуке о годишњој накнади за коришћење простора за бесправне објекте

Јавна расправа о Предлогу Одлуке о годишњој накнади за коришћење простора за бесправне објекте

Поштовани грађани/ке


Предлог Одлуке о годишњој накнади за коришћење простора за бесправне објекте ставља се на јавну расправу у трајању од 15 дана. почев од 12.02.2021. године, закључно са 27.02.2021. године.

ПРИЛОГ: