Јавна расправа о предлогу одлуке о измјенама о допунама Одлуке о додјели награде студентима са просјечном оцјеном 9,50 и више

Јавна расправа о предлогу одлуке о измјенама о допунама Одлуке о додјели награде студентима са просјечном оцјеном 9,50 и више

Прилог: