Јавна расправа о Предлогу Одлуке о локалним административним таксама општине Плужине

Јавна расправа о Предлогу Одлуке о локалним административним таксама општине Плужине

Поштовани грађани/ке! 

Предлог Одлуке о локалним административним таксама општине Плужине ставља се на јавну расправу у трајању од 15 дана, почев од 12.11.2020. године закључно са 26.11.2020. године

ПРИЛОГ: