Јавна расправа о Предлогу Одлуке о накнади за комунално опремање грађевинског земљишта

Јавна расправа о Предлогу Одлуке о накнади за комунално опремање грађевинског земљишта

Поштовани грађани/ке!


Предлог Одлуке о накнади за комунално опремање грађевинског земљишта ставља се на јавну расправу у трајању од 15 дана, почев од 12.02.2021. године, закључно са 27.02.2021. године

ПРИЛОГ: