Јавна расправа о Предлогу Одлуке о постављању, односно грађењу и уклањању помоћних објеката на територији општине Плужине

Јавна расправа о Предлогу Одлуке о постављању, односно грађењу и уклањању помоћних објеката на територији општине Плужине

Поштовани грађани/ке

Предлог Одлуке о постављању, односно грађењу и уклањању помоћних објеката на територији општине Плужине, ставља се на јавну расправу у трајању од 15 дана, почев од 19.02.2021. године, закључно са 06.03.2021. године.

ПРИЛОГ:

Информативне категорије