Јавна расправа о Предлогу Одлуке о прирезу порезу на доходак физичких лица

Јавна расправа о Предлогу Одлуке о прирезу порезу на доходак физичких лица

Поштовани грађани/ке! 

Предлог Одлуке о прирезу порезу на доходак физичких лица ставља се на јавну расправу у трајању од 15 дана, почев од 14.11.2020. године закључно са 28.11.2020. године

ПРИЛОГ: