Јавни конкурс Фонда за заштиту животне средине “Фотонапонски панели за привреду и пољопривреду”

Јавни конкурс Фонда за заштиту животне средине "Фотонапонски панели за привреду и пољопривреду"

Фонд за заштиту животне средине (Еко-фонд) објавио јавни конкурс “Фотонапонски панели за привреду и пољопривреду” за дођелу бесповратних подстицајних средстава (субвенција) намијењене микро, малим и средњим предузећима, предузетницима и пољопривредним газдинствима у Црној Гори.
 
На линку  https://www.eko-fond.me/me/javni-konkursi/javni-pozivi/ [2] се налазе основне информације о јавом конкурсу, док се детаљније информације о условима и начину добијања субвенција налазе у тексту јавног позива који је објављен на сајту Еко-фонда.