Јавни оглас за потребе Комуналне полиције и инспекцијске службе општине Плужине

Јавни оглас за потребе Комуналне полиције и инспекцијске службе општине Плужине

На основу члана 113 Закона о локалној самоуправи (“Сл. лист ЦГ”, бр. 02/18 и 34/19), Секретаријат за општу управу и друштвене дјелатности општине Плужине, као орган локалне управе у чијој надлежности су послови управљања људским ресурсима, објављује:
 
Јавни оглас
за потребе Комуналне полиције и инспекцијске службе општине Плужине
 
Крајњи рок за подношење пријава је 28.04.2020.године.
 
Прилог:

Директан линк огласа са званичне странице ЗЗЗЦГ – http://www.zzzcg.me/poslovi/69430105/