Јавни оглас за потребе Комуналне полиције и инспекцијске службе општине Плужине

Јавни оглас за потребе Комуналне полиције и инспекцијске службе општине Плужине

На основу члана 113 Закона о локалној самоуправи (“Сл. лист ЦГ”, бр. 02/18), Секретаријат за општу управу и друштвене дјелатности општине Плужине, као орган у чијој надлежности су послови управљања људским ресурсима, објављује:
 
Јавни оглас
за потребе Комуналне полиције и инспекцијске службе општине Плужине
 
Прилог: