Јавни оглас

Јавни оглас

На основу члана 113 став 1 Закона о локалној самоуправи (,,Сл.лист ЦГ“, бр. 02/18 и 34/19) и члана 41 став 2 Закона о државним службеницима и намјештеницима (,,Сл.лист ЦГ“, бр. 02/18 и 34/19), Секретаријат за општу управу и друштвене дјелатности општине Плужине, о б ј а в љ у ј е :
 
ЈАВНИ ОГЛАС
за потребе Секретаријата за општу управу и друштвене дјелатности општине Плужине
 
Прилог: