Јавни позив за додјелу бесповратних средстава МИДАС 2 пројекта за подршку инвестицијама за препарду на газдинствима

Јавни позив за додјелу бесповратних средстава МИДАС 2 пројекта за подршку инвестицијама за препарду на газдинствима

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде (МПШВ) у складу са Уредбом о условима, начину и динамици спровођења мјера аграрне политике за 2021. годину-Агробуџет („Службени лист ЦГ“, број 76/2021) и мјером 2.1.18 Подршка инвестицијама у прераду на газдинствима (МИДАС 2 грантови), објављује Јавни позив за додјелу подршке инвестицијама у прераду на газдинствима.
 
Овдје можете преузети:

А комплетну документацију можете наћи на веб сајту Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде на следећем линку: https://www.gov.me/cyr/clanak/javni-poziv-za-dodjelu-bespovratnih-sredstava-midas-2-projekta-za-podrsku-investicijama-u-preradu-na-gazdinstvima 

Информативне категорије