Јавни позив за додјелу подршке за адаптацију планинских катуна за 2019. годину

Јавни позив за додјелу подршке за адаптацију планинских катуна за 2019. годину

Министарство пољопривреде и руралног развоја, у складу са Агробуџетом за 2019. годину “Службени лист Црне Горе” бр. 6/19 и буџетском линијом 2.3.1. – Развој додатних активности на пољопривредним газдинствима, објављује Јавни позив за додјелу средстава подршке инвестицијама у адаптацију планинских катуна за 2019. годину.
 
Овим Јавним позивом се утврђују услови, критеријуми и начин пријављивања за коришћење средстава подршке.
 
Укупан буџет за мјеру „ Развој додатних активности на пољопривредним газдинствима “ у 2019. години, компонента II – Подршка инвестицијама у адаптацију планинских катуна износи 100.000€.
 
Пољопривредни произвођачи ће имати могућност остваривања права на средства подршке за инвестиције у адаптацију колиба на катунима, регулисање водоснабдијевања (реконструкција постојећих појила, куповина пластичних цистијерни), као и набавку и уградњу фотонапонског система за производњу електричне енергије на катунима.
 
Максимално прихватљива инвестиција износи 3.000€ уз буџетску подршку до 50% вриједности прихватљиве инвестиције, тј. до 1.500€.
 
За набавку и уградњу фотонапонског система за производњу електричне енергије на катунима подршка износи до 70% прихватљиве инвестиције, а не више од износа од 1.000€.
 
Уколико се инвестиција односи на адаптацију колиба на катунима, регулисање водоснабдиевања и набавку и уградњу фотонапонског система за производњу електричне енергије на катунима подршка неће бити већа од 1.500€.
 
Средства подршке се исплаћују након завршене инвестиције, а након административне и контроле на лицу мјеста.
 
Напомињемо да корисници средстава подршке овог Јавног позива, морају бити регистровани у Регистар пољопривредних газдинстава у тренутку подношења захтјева за одобравање пројекта.
 
Захтјев за одобравање пројекта, Захтјев за одобравање плаћања, са потребном документацијом доставити искључиво препорученом поштом на адресу:
 

Министарство пољопривреде и руралног развоја

Директорат за рурални развој

по Јавном позиву за додјелу средстава подршке инвестицијама у у адаптацију планинских катуна за 2019. годину

Римски трг бр. 46, 81000 Подгорица

Трајање Јавног позива је од 25 марта до 09 маја 2019. године.

Информације у вези са Јавним позивом могу се добити путем телефона:

  1. Министарство пољопривреде и руралног развоја, Директорат за рурални развој, Подгорица 020/482-176
  2. Одјељење за савјетодавне послове у области сточарства, Никшић 040/212-012

Овдје можете преузети: