Јавни позив за додјелу подршке за директна плаћања за вишегодишње засаде за 2019. годину

Јавни позив за додјелу подршке за директна плаћања за вишегодишње засаде за 2019. годину

Министарство пољопривреде и руралног развоја објављује Јавни позив за додјелу подршке по површини за директна плаћања за вишегодишње засаде за 2019. годину, у оквиру мјере 1.1.4. Директна плаћања у биљној производњи.
 
Ова мјера ће се финансирати из Пројекта институционалног развоја и јачања пољопривреде (МИДАС 2) који финансира Свјетска банка, а имплементира га Министарство.
 
Овим Јавним позивом утврђују се услови, критеријуми и начин пријављивања за коришћење средстава подршке.
 
Кроз овај Јавни позив пољопривредни произвођачи могу остварити подршку у биљној производњи кроз директна плаћања по хектару (ха) за засаде под воћем, маслином, виновом лозом, љековитим и ароматичним биљем.
 
Висина подршке износи до 180€ по ха прихватљиве површине. Корисници млађи од 40 година остварују право на додатно плаћање у износу до 10€/ха обрадиве површине.
 
Корисници подршке овог Јавног позива, морају уписати или ажурирати податке о пољопривредним површинама до тренутка подношења Захтјева за подршку у Регистар пољопривредних газдинстава, и бити уписани у Регистар маслинара и/или виноградарски регистар до дана подношења захтјева за подршку.
 
Детаљније информације о овој врсти подршке као и критеријумима које треба да задовоље заинтересовани, налазе се на интернет страници Министарства пољопривреде и руралног развоја, а исти се могу преузети и у просторијама Одјељења за савјетодавне послове у биљној производњи. Све додатне информације се могу добити путем телефона 020/672-007 и 067/205-790.
 
Током реализације овог Јавног позива користиће се капацитети пројекта ИПА 2013 „Јачање црногорске пољопривреде кроз успостављање Система идентификације земљишних парцела (СИЗЕП)“, који спроводи Министарство – Директорат за плаћања.
 
Рок за достављање захтјева је до 30.06.2019. године. Захтјев за подршку се може поднијети најкасније до 31.07.2019. године, али се у том случају смањује висина плаћања од 1% по дану кашњења од износа на које би корисник имао право да је захтјев за подршку поднешен у року.
 
Прилог: