Јавни позив за додјелу подршке за достизање стандарда добробити животиња у сточарству за 2019. годину

Јавни позив за додјелу подршке за достизање стандарда добробити животиња у сточарству за 2019. годину

Министарство пољопривреде и руралног развоја, у складу са Агробуџетом за 2019. годину, објавило је Јавни позив за додјелу подршке за достизање стандарда добробити животиња у сточарству за 2019. годину.
 
Право на подршку по овом Јавном позиву се може остварити за набавку:
 
1. Гумених подлога за лежишта,
2. Боксова за орезивање папака,
3. Боксова за телад (игло),
4. Аутоматских појилица.
 
За подршку по овом Јавном позиву могу конкурисати сва пољопривредна газдинства која, у тренутку подношења захтјева за подршку по овом Јавном позиву, посједују најмање 3 условна грла (30 оваца, 30 коза, 3 крава/бикова, 30 јуница) регистрованих у Регистру за идентификацију и обиљежавање животиња и Регистру пољопривредних газдинстава.
 
Квалификована за добијање подршке за набавку боксова за орезивање папака су она пољопривредна газдинства која у тренутку подношења захтјева за подршку по овом Јавном позиву, посједују најмање 10 условних грла (10 крава/бикова или 20 јуница) регистрованих у Регистру за идентификацију и обиљежавање животиња и Регистру пољопривредних газдинстава, а над којим су спроведене мјере по Програму обавезних мјера здравствене заштите.
 
Максимално прихватљива инвестиција износи 3.000€ уз буџетску подршку до 50% вриједности прихватљиве инвестиције (до 1.500€).
 
Минимална прихватљива инвестиција износи 500€.
 
Рок за подношење Захтјева за одобравање пројекта је 15. април 2019. године. У случају ранијег утрошка средстава, Јавни позив ће бити закључен, о чему ће произвођачи бити обавијештени на вријеме.
 
Детаљније информације о овој врсти подршке, критеријумима које треба да задовоље заинтересовани, као и Захтјев за додјелу подршке налазе се на интернет страници Министарства пољопривреде и руралног развоја. Све додатне информације се могу добити путем телефона 020/482-150.
 
Овдје можете преузети: