Јавни позив за додјелу подршке за побољшање конкурентности и ефикасности сектора слатководне аквакултуре за 2019. годину

Јавни позив за додјелу подршке за побољшање конкурентности и ефикасности сектора слатководне аквакултуре за 2019. годину

Овим Јавним позивом подржавају се узгајивачи рибе, тј. предузетници или привредна друштва који имају дозволу за аквакултуру.
 
Прихватљиве инвестиције за подршку су: реконструкција узгајалишта; изградња или реконструкција објеката за складиштење хране и складиштење опреме; набавка опреме за аутоматизацију процеса узгоја; набавка опреме за побољшање хигијене у погледу безбједности хране и пласирања производа узгоја на тржиште, као и увођење нових технологија у погледу заштите узгајалишта од предатора.
 
Подршка се обезбјеђује у износу до 50% од укупне вриједности испостављених рачуна, максимално до 7.000 €.
 
Носилац одобрења за аквакултуру предаје архиви Министарства пољопривреде и руралног развоја попуњен и потписан Захтјев за одобравање подршке са потребном документацијом, а рок за доставу захтјева је 45 дана од дана обајаве овог Јавног позива. Реализација инвестиција од стране корисника може почети тек по доношењу Рјешења о одобравању инвестиције. Крајњи рок за завршетак инвестиције и подношење захтјева за исплату је 15. октобар 2019. године.
 

Додатне информације по овом Јавном позиву могу се добити путем телефона 020/482-270.