Јавни позив за додјелу подршке за унапређење сточног фонда за 2019. годину

Јавни позив за додјелу подршке за унапређење сточног фонда за 2019. годину

Министарство пољопривреде и руралног развоја, кроз Агробуџет за 2019. годину објавило је Јавни позив за додјелу подршке за унапређење сточног фонда за 2019. годину.
 
Кроз овај јавни позив, заинтересовани пољопривредни произвођачи могу добити подршку за набавку нових грла – стеоних јуница и приплодних свиња(назимица и нераста). Могућност добијања подршке имају и почетници, у циљу започињања сточарске производње.
 
Подршка Министарства износи максимално до 50% од вриједности инвестиције за куповину нових грла.
Подршка Министарства за набавку стоке, током претходних година, резултирала је укрупњавањем производње на црногорским фармама и побољшањем расног састава, што је значајно за раст конкуретности домаћих произвођача и остваривање већих прихода по газдинству.
 
У циљу наставка позитивних трендова, подршка унапређењу сточног фонда се наставља, с циљем даљег укрупњавања фарми и повећање учешћа продуктивнијих раса у свим сегментима. Добра претпоставка за повећање броја мљечних грла на фармама и производње сировог млијека је и повећање капацитета прерађивачких погона у мљекарству. Циљ је јачање постојећих и стварање нових коопераната у сектору мљекарства, што ће уз бројне мјере за унапређење квалитета млијека, омогућити даљи раст конкуретности у овом сектору.
 
Овим Јавним позивом се утврђују услови, критеријуми и начин пријављивања за коришћење подршке. Корисници подршке овог Јавног позива, морају бити регистровани у Регистру пољопривредних газдинстава, најкасније до тренутка подношења захтјева за подршку. Корисници морају задовољити и услове за држање стоке у складу са Законом о добробити животиња и испуњавању стандарда добре пољопривредне праксе.
 
Захтјеве за додјелу ове подршке заинтересовани могу достављати до 11. априла 2019. године. У случају ранијег утрошка средстава, јавни позив ће бити закључен, о чему ће произвођачи бити обавијештени на вријеме.
 
Детаљније информације о овој врсти подршке, могућностима, условима и критеријумима које треба да задовоље заинтересовани, као и обрасци за пријаву налазе се на интернет страници Министарства пољопривреде и руралног развоја а сви потребни образци се налазе на следећем линку:
 
http://www.minpolj.gov.me/rubrike/Javni_pozovi_za_dodjelu_podrske/197048/Javni-poziv-za-dodjelu-podrske-za-unapredenje-stocnog-fonda-za-2019-godinu.html