Јавни позив за додјелу подршке за унапређење квалитета сировог млијека за 2019. годину

Јавни позив за додјелу подршке за унапређење квалитета сировог млијека за 2019. годину

Министарство пољопривреде и руралног развоја, у складу са Агробуџетом за 2019. годину, објавило је Јавни позив за додјелу подршке за унапређење квалитета сировог млијека за ову годину.

Кроз овај јавни позив пољопривредни произвођачи могу остварити бесповратну подршку за набавку одговарајуће опреме, како би на фарми произвели млијеко у складу са прописаним хигијенским критеријумима и очували квалитет до испоруке мљекари или прераде на сопственом газдинству.
 
Циљ подршке је даље унапређење квалитета сировог млијека и мљечних производа на црногорским фармама, а самим тим и унапређење конкуретности наших произвођача.
 
Током претходних година кроз ову мјеру подржано је 750 пољопривредних произвођача. У истом периоду одржано је око 100 едукативних радионица на тему хигијене сировог млијека. Ове активности и заједнички рад Министарства и пољопривредних произвођача дали су резултат, јер је значајно повећан проценат млијека који је у складу са ЕУ критеријумима. Питање квалитета млијека биће кључни изазов у овој и у наредним годинама. Стога је само за ову мјеру подршке ове године опредијељено више средстава него прошле године – 150.000 еура. Укупно 1,6 милиона еура кроз Агробуџет за 2019. биће усмјерено на подршку тржишној производњи млијека уз подизање критеријума квалитета, као услова за добијање премија за млијеко, али и додатно повећање премија за остварени ЕУ квалитет млијека.
 
Кроз јавни позив који је објављен, подршка Министарства за набавку опреме за мужу, адекватних канти за млијеко и средстава за дезинфекцију износи 50% вриједности прихватљиве инвестиције, док подршка за набавку опреме за хлађење млијека (лактофриза) износи 70% прихватљиве инвестиције. За младе пољопривреднике подршка се увећава за додатних 10%.
 
С обзиром да је дефинисана максимално прихватљива инвестиција 5.000 еура, пољопривредно газдинство по овом јавном позиву може остварити подршку до 3.500€, односно 4.000€ за младе пољопривреднике.

За подршку по овом Јавном позиву могу конкурисати сва пољопривредна газдинства која се баве производњом млијека и млијеко предају регистрованим мљекарама и сирарама, као и она која се баве производњом мљечних производа, а регистровани су у Регистру пољопривредних газдинстава у тренутку подношења захтјева за подршку.
 
Рок за подношење Захтјева за додјелу подршке је 06. април 2019. године. У случају ранијег утрошка средстава, Јавни позив ће бити закључен, о чему ће произвођачи бити обавијештени на вријеме.

Детаљније информације о овој врсти подршке, критеријумима које треба да задовоље заинтересовани, као и захтјев за додјелу подршке налазе се на интернет страници Министарства пољопривреде и руралног развоја.
 
Прилог: