Јавни позив за додјелу подршке инвестицијама за изградњу бунара и бистијерни за 2019. годину

Јавни позив за додјелу подршке инвестицијама за изградњу бунара и бистијерни за 2019. годину

Министарство пољопривреде и руралног развоја наставља и ове године са подршком пољопривредним произвођачима у рјешавању питања наводњавања на својим газдинствима.

У складу са Агробуџетом за 2019. годину, објављен је Јавни позив за додјелу подршке инвестицијама за изградњу бунара и бистијерни.
 
Подршку могу остварити пољопривредни произвођачи, како из сектора биљне производње, тако и из сектора сточарства, а оправданост увођења ове мјере подршке показује искуство у реализацији мјере подршке у претходне двије године за коју је владало велико интересовање пољопривредника.
 
Кроз Јавни позив за додјелу подршке за 2019. годину подржава се изградња експлоатационих бунара на отвореном простору, у пластеницима и стакленицима, као и за плантажно гајење воћака и винове лозе. Такође, уз подршку Министарства могу купити и нову опрему за бунаре, пумпе, агрегате, као и цијевне линије од бунара до производне парцеле. У циљу обезбјеђивања напајања стоке водом подржава се изградња нових бистјерни, док је новина за ову годину – подршка адаптацији постојећих бистијерни.

Додатне новине су додјела подршке за набавку резервоара, односно танкова за воду као и набавку нових тифона.
 
Корисници подршке су физичка или правна лица, која су регистрована у Регистру пољопривредних газдинстава, у тренутку подношења захтјева за одобравање инвестиције.
 
Подршка се обезбјеђује у износу до 50% од прихватљивих трошкова инвестиције, а не више од 3.000€ по поднесеном захтјеву и не више од 35 €/м бунарске бушотине.
 
Подршка, код новоизграђених бистијерни, али и код адаптације постојећих, је до 50% од укупно прихватљивих трошкова за набавку материјала за изградњу, а не више од 35 €/м3 новоизграђене бистијерне и не више од 3.000,00€ по поднесеном захтјеву.
 
Висина подршке, код набавке резервоара (танкова) за воду, као и код набавке тифона, је до 50% од укупно прихватљивих трошкова инвестиције, а не више од 3.000,00 € по поднесеном захтјеву.
 
Произвођачи могу достављати захтјеве до 01. јула 2019. године. У случају ранијег утрошка средстава, Јавни позив ће бити закључен, о чему ће произвођачи бити обавијештени на вријеме.
 
Информације у вези са јавним позивом могу се пронаћи на њеб сајту Министарства пољопривреде и руралног развоја и у диреектној комуникацији са службеницима, путем телефона: 020/482-176