Јавни позив за додјелу подршке инвестицијама у воћарству за 2019. годину

Јавни позив за додјелу подршке инвестицијама у воћарству за 2019. годину

Министарство пољопривреде и руралног развоја објавило је данас јавни позив за подршку инвестицијама у воћарству, кроз који црногорски воћари могу добити бесповратну подршку до 50 одсто укупне инвестиције за подизање и модернизацију воћних засада.
 
Кроз овај јавни позив из Агробуџета за 2019. годину опредјељује се подршка подизању нових и осавремењавању постојећих засада. Подизање савремених засада воћа, у којима се на правилан начин примјењују агротехничке мјере је пут до постизања стабилног приноса и високог квалитета воћа, односно раста конкуретности произвођача воћних врста.
 
Пољопривредна газдинства кроз овај јавни позив могу добити бесповратну подршку до 50 одсто укупне вриједности реализоване инвестиције. Максимална вриједност прихватљиве инвестиције износи 10.000 еура, док је минимална 500 еура. Једно пољопривредно газдинство може остварити максималну висину подршке до 5.000 еура у току године.
 
Инвестиције које се подржавају односе се на набавку сертификованог садног материјала, осталих елемената који чине савремени засад, као што су потпорни стубови за шпалирни узгој, систем за наводњавање, али и оних који ће максимално смањити ризик елементарних непогода, као што су мреже за заштиту од птица, противградне мреже са пратећом конструкцијом, агрофолије и фолије за заштиту од кише.
 

У јавном позиву дефинисани су услови, критеријуми и начин пријављивања за подршку.

Рок за достављање захтјева је 01. новембар 2019. године.

Информације у вези са Јавним позивом могу се добити путем телефона: 020/482-176.

Воћарима на располагању и друге мјере Агробуџета

Важно је истаћи да пољопривредна газдинства из сектора воћарства немају на располагању само овај јавни позив, већ могу користити и бројне друге мјере подршке за унапређење своје производње и пословања.
 
Осим директне подршке по хектару засада за конвенционалну, али и органску производњу, воћари кроз посебне мјере подршке и јавне позиве могу да добију подршку за набавку механизације, подршку за наводњавање, увођење система квалитета и друге.