Јавни позив за додјелу подршке инвестицијама у виноградарству и винарству за 2019. годину

Јавни позив за додјелу подршке инвестицијама у виноградарству и винарству за 2019. годину

Министарство пољопривреде и руралног развоја наставља и ове године са мјерама подршке из Агробуџета, за које се показало велико интересовање у прошлој години. Једна од тих мјера је и подршка развоју виноградарства и винарства.
 
Данас је објављен Јавни позив за доdjелу подршке инвестицијама у виноградарству и винарству за 2019. годину, кроз који виноградари и винари имају могућност да унаприједе производњу, уз бесповратну подршку у износу од 50 до 60 одсто реализоване инвестиције.
 
Циљ подршке јесте подстицање заснивања нових, модернизација постојећих производних засада винове лозе, који ће, уз редовну примјену савремене агротехнике, дати високе, квалитетне и стабилне приносе. Подржава се и набавка савремене опреме за производњу и чување вина, која је поред квалитетне сировине, неопходна за постизање високог квалитета вина.
 
Овим јавним позивом утвђују се услови, критеријуми и начин пријављивања за коришћење подстицајних средстава.
 
Максимална подршка износи 50 одсто укупне вриједности прихватљиве инвестиције, а до 60 одсто за заснивање засада од аутохтоних сорти винове лозе. Максимална прихватљива инвестиција је 10.000 еура, а минимална 500 еура, док максимална подршка износи до 5.000 еура.
 
Прихватљиве инвестиције за подршку су набавка садног материјала лозних калемова (винске и стоне сорте), елементи потпорне конструкције за шпалирни узгој и за перголе (стубови и жица), затим систем за наводњавање “кап по кап”, мреже за заштиту од птица, као и специфична опрему за производњу, чување вина и винских дестилата (inox и barrique бурад, муљача, апарат за дестилацију и др.)
 
Корисници подршке кроз јавни позив су пољопривредна газдинства која морају бити уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и Виноградарски регистар у тренутку подношења Захтјева за додјелу подршке. Уколико су подносиоци захтјева у статусу правних лица, неопходно је да им је примарна дјелатност у складу са Законом о класификацији дјелатности.
 
Према условима јавног позива, након завршетка инвестиције, виноградари и винари предају Министарству захтјев за додјелу подршке са свом прописаном документацијом. Образац захтјева може се преузети са сајта Министарства.
 

Виноградари и винари могу достављати захтјеве до 01. новембра 2019. године.

Информације у вези са Јавним позивом могу се добити путем телефона: 020/482-176.

Информативне категорије