Јавни позив за додјелу подршке покретању пословања младих пољопривредника за 2019. годину

Јавни позив за додјелу подршке покретању пословања младих пољопривредника за 2019. годину

У циљу отварања нових радних мјеста, развоја пољопривредне производње и руралних подручја, Влада Црне Горе и ове године обезбиједила је младим људима прилику да са 10.000 еура бесповратне подршке започну бизнис у пољопривреди.
 
Министарство пољопривреде и руралног развоја објавило је Јавни позив за додјелу подршке покретању пословања младих пољопривредника за 2019. годину, који даје могућност незапосленима, старости од 18 до 35 година, који имају завршену средњу школу или факултет пољопривредне или ветеринарске струке и који посједују или имају пољопривредно земљиште у закупу да покрену производњу у свим секторима пољопривреде.
 
Јавни позив објављује се трећу годину заредом. Искуство са реализацијом јавних позива у претходне двије године је охрабрујуће, јер је пословну шансу у пољопривреди препознало 106 младих људи, који су подржани са више од милион еура. То су већ успјешне приче, савремени породични агробизниси који воде млади људи, који имају и даљу значајну и додатну подршку Министарства кроз бројне мјере подршке, како би се развијали и постали замајац развоја пољопривреде у својим срединама.
 
Кроз јавни позив млади имају прилику да добију наведену подршку за куповину стоке и пчелињих друштва, сјеменског и садног материјала, да адаптирају или реконструишу објекте, пластенике и других помоћне објекте. Корисници ове мјере подршке, такође, могу подизати нове и/или ревитализовати и модернизовати постојеће вишегодишње засаде. Подржава се и набавка намјенске опреме и механизације, система за наводњавање, као и противградне мреже.
 
Заинтересовани подносе Захтјев за одобравање бизнис плана, који је саставни дио јавног позива. У оквиру Захтјева дат је образац бизнис плана, који се попуњава и детаљно описује планиране активности. Министарство ће одобрити захтјеве који испуњавају критеријуме прописане Јавним позивом. По одобравању пројекта, подносиоцу захтјева се додјељује ментор из одјељења за савјетодавне послове у биљној или сточарској производњи који ће помагати младом фармеру у реализацију проејекта и даљем раду.
 
Максимална подршка коју могу остварити, по одобреном бизнис плану, износи до 10.000 еура. Подршка ће се исплаћивати у ратама, у зависности од динамке спровођења активности описаних у бизнис плану. Објављени позив са детаљним критеријумима и условима за добијање подршке може се такође преузети са веб сајта Министарства.
 
Рок за подношење захтјева за одобравање бизнис плана је 05. мај 2019. године.
 
Прилог: