Јавни позив за додјелу подршке узгоју вишегодишњег љековитог и ароматичног биља за 2019. годину

Јавни позив за додјелу подршке узгоју вишегодишњег љековитог и ароматичног биља за 2019. годину

Инвестиције које се подржавају односе се на подизање нових засада набавком сертификованог сјеменског и садног материјала вишегодишњег љековитог и ароматичног биља (смиља, матичњака, лаванде, пелина, итд.), као и на набавку опреме за модернизацију примарне производње тј. набавку система за наводњавање “кап по кап”.
 
Корисници подршке по овом Јавном позиву су пољопривредна газдинства, која морају бити уписана у Регистру пољопривредних газдинстава код Министарства пољопривреде и руралног развоја у тренутку подношења захтјева за одобравање подршке.
 
Минимална површина засада у заснивању је 0,3 ха. Инвестиција се мора започети и реализовати у 2019. години, а за набавку садног материјала, прихватљива за подршку је и инвестиција започета након 15. новембра 2018. године. Подржава се набавка искључиво нових материјала и опреме.
 
Минимална вриједност инвестиције износи 500 еура, а максимална подршка износи до 50% од прихватљивих трошкова инвестиције, максимално до 5.000 еура по једном газдинству годишње.
 
Након завршетка инвестиције, произвођачи Министарству достављају Захтјев за одобравање подршке са пратећом документацијом. У зависности од врсте инвестиције, достављају се потребна документа: фотокопија личне карте, посједовни лист, доказ о купљеној и плаћеној опреми и садном материјалу и Сертификат о признавању садног материјала издат од стране Управе за безбједност хране,ветерину и фитосанитарне послове, итд.
 
Рок за достављање захтјева за одобравање подршке је 1. новембар 2019. године.
 
Узгајивачима љековитог и ароматичног биља на располагању и друге мјере подршке
 
Осим подршке коју могу остварити кроз овај Јавни позив, узгајивачима вишегодишњег љековитог и ароматичног биља на располагању је бесповратна подршка по хектару кроз програм директних плаћања у биљној производњи, подршка за изградњу бунара и бистијерни, набавку механизације и други.
 
Информације у вези са овим Јавним позивом можете добити у Директорату за рурални развој и Одјељењу за савјетодавне послове у биљној производњи, и путем телефона: 020-482-150.