Јавни позив за додјелу помоћи у набавци концетроване сточне хране регистрованим пољопривредним произвођачима и носиоцима дозволе за аквакултуру/марикултуру

Јавни позив за додјелу помоћи у набавци концетроване сточне хране регистрованим пољопривредним произвођачима и носиоцима дозволе за аквакултуру/марикултуру

На основу члана 63 став 3 Закона о државној управи (Службени лист ЦГ“ 78/18) и Рјешења Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број 14-307/21-4350/1 од 22.07.2021. године донијетог у извршењу Закључка Владе Црне Горе број 07-398/2 од 28.01.2021. године, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, о б ј а в љ у ј е
 
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЈЕЛУ ПОМОЋИ У НАБАВЦИ КОНЦЕНТРОВАНЕ СТОЧНЕ ХРАНЕ РЕГИСТРОВАНИМ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА И НОСИОЦИМА ДОЗВОЛЕ ЗА АКВАКУЛТУРУ/МАРИКУЛТУРУ
 
Овдје можете преузети:

А комплетну документацију можете наћи на веб сајту Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде на следећем линку: https://www.gov.me/cyr/clanak/javni-poziv-za-dodjelu-pomoci-u-nabavci-koncentrovane-stocne-hrane-registrovanim-poljoprivrednim-proizvodacima-i-nosiocima-dozvole-za-akvakulturu-marikulturu

Информативне категорије