Јавни позив за подршку за набавку механизације, прикључака и опреме у функцији примарне производње за 2019. годину

Јавни позив за подршку за набавку механизације, прикључака и опреме у функцији примарне производње за 2019. годину

Пољопривредни произвођачи и ове године имају могућност да добију бесповратну подршку за набавку механизације у функцији унапређења примарне производње.
 
Заинтересовани пољопривредни произвођачи кроз ову мјеру могу остварити бесповратну подршку у износу до 50% вриједности инвестиције, максимално до 2.500,00€ по поднесеном захтјеву.
 
Корисници подршке кроз овај јавни позив могу бити физичка или правна лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава, из сектора сточарства, крмног биља, виноградарства, воћарства, маслинарства, затим ратарства, повртарства и љековитог биља. Подржава се куповина једноосовинских погонских машина, као што су мотокултиватори, мотокосачице и прикључци за ове машине. Подржава се и набавка прикључака за двоосовинске машине, као што су тракторске косачице, плугови, фрезе, тањираче, дрљаче, сјетвоспремачи, сијачице, садилице, расипачи минералног ђубрива, растурачи стајњака, прскалице, берачи, вадилице, приколице и слично.
 
Подсјећамо да је подршка произвођачима приликом набавке механизације уведена 2017. године као посебна мјера у агробуџету, са циљем да им се омогући да под значајно повољним условима набаве механизацију, а да остале јавне позиве за подршку искористе за инвестиције у друге сегменте унапређења производње, као што су куповина стоке, садница, модернизација производње и друге у функцији раста производње, унапређења стандарда и конкуретности. Оправданост увођења ове мјере показала се кроз досадашње изузетно велико интересовање пољопривредних произвођача, што је резултирало и да се јавни позиви, због утрошка опредијељених средстава, затворе много раније него што је било предвиђено.
 
Овогодишњим јавним позивом за додјелу подршке за набавку механизације дефинисано је да произвођачи могу достављати захтјеве до 20. априла 2019. године. Позив ће бити закључен у случају да укупна висина подршке, на основу пристиглих захтјева пољопривредника, пређе буџетом планирани износ.
 
О начину реализације позива и детаљнијим условима за добијање ове врсте подршке заинтересовани се могу информисати на сајту Министарства пољопривреде и руралног развоја, регионалним центрима одјељења за савјетодавне послове, као и директно путем телефона: 020/482-176.