Јавни позив за увођење, сертификацију и ресертификацију система квалитета и безбједности хране у 2020. години

Јавни позив за увођење, сертификацију и ресертификацију система квалитета и безбједности хране у 2020. години

За увођење стандарда квалитета и безбједности хране, без којих се не може замислити озбиљан наступ на тржишту, црногорски произвођачи могу добити бесповратну подршку у износу до 50 одсто улагања.
 
Подршку ове врсте могу остварити пријављивањем на Јавни позив за увођење, сертификацију и ресертификацију система квалитета и безбједности хране у 2020. години, који је објавило Министарство пољопривреде и руралног развоја и који је један у низу јавних позива за бесповратну подршку пољопривредним произвођачима и прерађивачима кроз Агробуџет за 2020. годину.
 
Намјена подршке је надокнада дијела трошкова за увођење, сертификацију и ресертификацију система квалитета и безбједности хране: ИСО 22000, ГЛОБАЛГАП, БРЦ, ИФС, ФССЦ 22000, ГОСТ-Р, ХАЛАЛ, КОСХЕР.
 
Право на ову подршку имају правна лица и предузетници, којима је претежна дјелатност производња и промет пољопривредно прехрамбених производа и хране за животиње, који су уписани у регистре Министарства пољопривреде и руралног развоја, зависно од сектора производње и врсте производа и/или регистре Управе за безбједност хране, ветерину и фитосанитарне послове.
 
Максимална подршка из Агробуџета је до 50% укупних трошкова увођења, сертификације, ресертификације, а највише до 4.000,00 €.
 
Прихватљиве инвестиције су инвестиције реализоване од 01. јануара 2020. године до датума подношења пријаве. Крајњи рок за подношење пријаве је 15. новембар ове године.
 
Увођење стандарда квалитета и безбједности хране у производњи пољопривредно – прехрамбених производа је предуслов за подизање квалитета и даљи раст конкурентности домаћих произвођача, а све у циљу побољшања пласмана на домаћем тржишту и извозних могућности.
Информативне категорије