Јавни позив за унапређење сточног фонда за 2020. годину

Јавни позив за унапређење сточног фонда за 2020. годину

Министарство пољопривреде и руралног развоја, кроз Агробуџет за 2020. годину објавило је данас Јавни позив за додјелу подршке за унапређење сточног фонда за 2020. годину.
Кроз овај јавни позив, заинтересовани пољопривредни произвођачи могу добити подршку за набавку стеоних јуница у чистој раси. Могућност добијања подршке имају и почетници, у циљу започињања сточарске производње.
Подршка Министарства износи максимално до 50% од вриједности инвестиције за пољопривреднике који први пут остварују подршку по овом јавном позиву, односно 30% за газдинства која су већ користила подршку по овом јавном позиву.
У циљу наставка позитивних трендова, подршка унапређењу сточног фонда се наставља, с циљем даљег укрупњавања фарми и повећање учешћа продуктивнијих раса у свим сегментима. Добра претпоставка за повећање броја мљечних грла на фармама и производње сировог млијека је и повећање капацитета прерађивачких погона у мљекарству. Циљ је јачање постојећих и стварање нових коопераната у сектору мљекарства, што ће уз бројне мјере подршке за унапређење квалитета млијека, омогућити даљи раст конкуретности у овом сектору.
Овим Јавним позивом се утврђују услови, критеријуми и начин пријављивања за коришћење подршке. Корисници подршке овог Јавног позива, морају бити регистровани у Регистру пољопривредних газдинстава, имати уписано минимум 3ха пољопривредних површина и објекат за смјештај стоке, најкасније до 28. марта 2020. године. Корисници морају задовољити и услове за држање стоке у складу са Законом о добробити животиња и испуњавању стандарда добре пољопривредне праксе.
Захтјеве за додјелу ове подршке заинтересовани могу достављати до 28. марта 2020. године. У случају ранијег утрошка средстава, јавни позив ће бити закључен, о чему ће произвођачи бити обавијештени на вријеме. 
Детаљније информације о овој врсти подршке, могућностима, условима и критеријумима које треба да задовоље заинтересовани, као и обрасци за пријаву налазе се на интернет страници Министарства пољопривреде и руралног развоја, а исти се могу преузети и у просторијама Одјељења за савјетодавне послове у сточарству.