IV редовна сједница СО Плужине

IV редовна сједница СО Плужине 

Поштовани,
У прилогу можете видјети дневни ред IV редовне сједнице СО Плужине, заказане за
29.06.2023. године

Прилог:

• Сазив за сједницу СО Плужине,
• Предлог Одлуке о усвајању Завршног рачуна Општине Плужине за 2022. годину,
• Информација о раду инспекцијских служби Управе за инспекцијске послове надлежних за територију општине Плужине у 2022. години,
• Извјештај о раду НП Дурмитор за 2022. годину са Програмом рада за 2023. годину
• Информација о реализованом Годишњем ловном плану за ловну 2022./2023. годину и Годишњи ловни план УЛР „Бајо Пивљанин“ Плужине за ловну 2023./2024. годину,
• Информација о порибљавању акумулационог језера,
• Информација о стању нисконапонске мреже у 2022. години и Програм реконструкције нисконапонске мреже за 2023. годину у Општини,
• Информација о стању јавног реда и мира, криминалитета и безбједности саобраћаја на територији општине Плужине у 2022. години,
• Информација о остваривању социјалне и дјечије заштите у општини Плужине у 2022. години са предлогом мјера за унапређење у 2023. години,
• Информација о здравственом стању сточног фонда на територији општине Плужине у 2022. години,
• Извјештај о раду Завода за запошљавање Црне Горе – Биро рада Плужине за 2022. годину,
• Извјештај о стању споменика културе и других споменика из историје Пиве у 2022. години са предлогом мјера за очување истих,
• Информација о откупу пољопривредних и сточних вишкова у Општини у 2022. години,
• Информација о стању сточног фонда у посједу индивидуалних произвођача са реализацијом подстицајних мјера у 2022. години и предлог подстицајних мјера за 2023. годину,
• Информација о водоснабдијевању насеља у Општини у 2022. години,
• Информација о стању локалних и некатегорисаних путева и мостова на територији Општине у 2022. години,
• Информација о одржавању заједничких дјелова стамбених зграда у 2022. години
• Записник са III редовне сједнице СО Плужине.