Kонкурс за расподјелу средстава спортским организацијама

Kонкурс за расподјелу средстава спортским организацијама

Секретаријат за општу управу и друштвене дјелатности Општине Плужине

РАСПИСУЈЕ

КОНКУРС
за расподјелу средстава спортским организацијама за 2020. годину

 

Услове за суфинансирање програма рада, критеријуме за вредновање програма рада, као и остале услове Конкурса можете видјети у прилогу.

Прилог: