Oбавјештење


ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде објављује Јавни позив за додјелу подршке по прихватљивом ha за Агроеколошку мјеру (IPARD like) за ливаде и пашњаке за 2023. годину.

Предмет овог јавног позива је подршка пољопривредним произвођачима који посједују ливаде и пашњаке и користе их за производњу сијена или напасање стоке.

Корисници су физичка или правна лица која су до дана подношења захтјева за подршку у оквиру овог јавног позива уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и која морају бити уписана у Регистар животиња, у складу са Законом о идентификацији и регистрацији животиња, до дана подношења захтјева.

Прихватљиве површине су:

Ливаде као пољопривредна површина која се користи за производњу траве, било засијане или самоникле и није укључена у плодоред пет или више година, а површина се мора косити бар једном годишње.

Пашњаци као пољопривредна површина покривена травом више од 50%, укључујући жбуње и/или дрвеће и није укључена у плодоред пет или више година. Површина се мора користити за испашу стоке.

Висина подршке по овом јавном позиву, по хектару (ha) прихватљиве површине, износи за ливаде – 60 €/ha, а за пашњаке 80 €/ha.

Рок за подношење захтјева за подршку је од 30.06.2023 до 30.09.2023. године.

Детаљније информације о овом јавном позиву се могу добити путем телефона или лично на слједећој адреси:

Директорат за плаћања, Московска 101, 81000 Подгорица, тел: 020 672 007

Прилог: Јавни позив и обрасци