Достављање јавним обавјештавањем

Достављање јавним обавјештавањем

Сагласно члану 87. Закона о управном поступку, Секретаријат за финансије, економију и локалне јавне приходе општине Плужине, јавним обавјештавањем врши достављање управних аката за следећег пореског обавезника:

Достављање јавним обавјештавањем сматра се извршеним по истеку рока од 10 дана од дана објављивања писмена. Датум објављивања истог је 15.03.2019. године а датум истека рока 25.03.2019. године.