Захтјев за одлучивање о потреби израде Елабората процјене утицаја на животну средину

Захтјев за одлучивање о потреби израде Елабората процјене утицаја на животну средину

Обавјештење
 
Агенција за заштиту природе и животне средине нас је обавјестила да је предузеће, ,,МХЕ Врбница” доо Подгорица Улица 8 марта број 74 у складу са чланом 13 Закона о процјени утицаја на животну средину (,,Службени лист ЦГ, број 75/18), поднијело захтјев за одлучивање о потреби израде Елабората процјене утицаја на животну средину за изградњу 35кВ далековода од мХЕ Врбница до рп 35кВ, КО Горанско, КО Смријечно, КО Јасен, КО Стабна.
 
У вези са наведеним Агенција позива заинтересовану јавност да изврши увид у достављену документацију у просторијама исте, канцеларија број 216 радним данима од 8 до 11 часова, у Секретаријату  за финансије, економију и локалне јавне приходе Општине Плужине, III спрат – виши савјетник III за послове екологије и заштиту животне средине, радним данима од 9 до 12 часова као и на званичним веб презентацијама  www.epa.org.me и www.pluzine.me
 
Рок за јавни увид и достављање примједби и мишљења у писаној форми, на адресу Агенције за заштиту природе и животне средине је до 27.08.2019. године
 
Прилог: