Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Комуналне полиције и инспекцијске службе

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Комуналне полиције и инспекцијске службе

ОБАВЈЕШТЕЊЕ
 
На сајту општине Плужине и огласној табли у приземљу административне зграде општине Плужине објављен је:
 
Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Комуналне полиције и инспекцијске службе
 
Правилник је објављен 26.02.2019.године на сајту општине и огласној табли. Увид у правилник можете остварити и у просторијама Грађанског бироа у приземљу административне зграде.
 

Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања.

Прилог: