Секретаријат за финансије, економију и локалне јавне приходе

Слободан приступ информацијама

Информације у посједу којима је приступ одобрен
Информације у посједу које су дјелимично усвојене
Информације којима је приступ одбијен
Водич за приступ информацијама за 2022. годину
Информације у посједу којима је приступ одобрен
Информације у посједу које су дјелимично усвојене
Информације којима је приступ одбијен
Информације у посједу којима је приступ одобрен
Јул:
Информације у посједу које су дјелимично усвојене
Информације којима је приступ одбијен
Обавјештења по захтјевима
Информације у посједу којима је приступ одобрен
Информације у посједу које су дјелимично усвојене
Информације којима је приступ одбијен
Обавјештења по захтјевима