Одборници и радна тијела

Документа

Радна тијела Скупштине

Одбор за Статут и прописе:
 1. Петар Митрић – предсједник
 2. Јована Кулић – члан
 3. Снежана Грубач – члан
 4. Бранко Огњеновић – члан
 5. Станија Додеровић – члан
Одбор за буџет, привреду и развој:
 1. Додеровић Иван – предсједник
 2. Лубурић Ружица – члан
 3. Додеровић Зоран – члан
 4. Благојевић Зоран – члан
 5. Гогић Новица – члан
Одбор за избор и именовања:
 1. Стеван Богдановић – предсједник
 2. Снежана Грубач – члан
 3. Саша Апрцовић – члан
 4. Бојан Кнежевић – члан
 5. Драгана Лучић – члан